TAXI 08181 - Komfortabel transport med toppmoderne biler


Taxi 08181 er den største drosjesentralen på Haugalandet. Vi utfører nærmere 2000 oppdrag pr. døgn. Våre største kunder er Pasientreiser, Kolumbus, Haugesund Kommune, Karmøy Kommune, VY og flere aktører innen det private næringslivet på Haugalandet.

Hovedkontoret vårt ligger i Spannavegen 144 i Haugesund. Her har vi sentralbord, bussavdeling, administrasjon, teknisk avdeling og serviceavdeling.

Taxi 08181 har til rådighet rundt 150 kjøretøyer, der ca 50 er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Samtlige av taxiene er utstyrt med taksameter. Taksameteret sender kontinuerlig GPS data til taxisentralen, slik at vi alltid kan finne den bilen som er nærmest deg.


Vi vektlegger punktlighet, god service og komfort. 

BARNESIKRING

Barnets vekt avgjør hvilket sikringsutstyr som skal brukes i bilen. Alt godkjent utstyr er delt inn i vektklasser:
Babysete: 0 - 13 kg
Barnesete: 9 - 18 kg
Barnesete/Pute: 15 - 36 kg

Dersom du har behov for taxi med barnesete og/eller pute, må dette bestilles hos vårt kundesenter på telefon 08181.

Husk å oppgi barnets vekt. Vi gjør oppmerksom på at det kan være noe lengre leveringstid på taxier med barneseter, og man bør derfor bestille i god tid.

PASIENTTRANSPORT

Taxi 08181 utfører pasienttransport med rullestol til og fra Haugesund, Tysvær, Nedstrand, Vindafjord, Ølen, Etne, Suldal, Vanvik, Sveio, Bømlo, Stord og Fitjar.

I tillegg håndterer selskapet transportoppdrag med fire eller flere pasienter for de samme områdene, samt ordinær pasienttransport med personbil.
Pasienter som skal til nødvendig undersøkelse og behandling kan få dekket deler av utgiftene til reise.
Mer informasjon om pasienttransport og retningslinjer finner du på Helse Fonna sine nettsider.

Kontakt oss

  Epost taxibestilling: bestilling@08181.no

  Epost bussbestilling: buss@08181.no