Haugaland Taxi - Komfortabel transport med toppmoderne biler

Haugaland Taxi er den største drosjesentralen på Haugalandet. Vi utfører ca. 1000 oppdrag pr. døgn. Våre største kunder er Pasientreiser, Kolumbus, Haugesund Kommune og flere aktører innen det private næringslivet på Haugalandet.

Hovedkontoret vårt ligger i Spannavegen 144 i Haugesund. Her har vi sentralbord, bussavdeling, administrasjon, teknisk avdeling og serviceavdeling.

Haugaland Taxi har til rådighet rundt 80 kjøretøyer, der 25 av disse er tilrettelagt for rullestolbrukere. Samtlige av taxiene er utstyrt med topp moderne kommunikasjonsutstyr. Bilene "overvåkes" kontinuerlig av satelitter (GPS), slik at du som kunde er sikret at den bilen som er nærmest din bopel får turen. Taxiene er utstyrt med TDS taksameter. Det er ikke mulig for verken sjåfør eller andre å forandre de takstene som til enhver tid gjelder.

Vi vektlegger punktlighet, god service og komfort. Vi lover også å utføre oppdraget med førsteklasses utstyr.

BARNESIKRING

Barnets vekt avgjør hvilket sikringsutstyr som skal brukes i bilen. Alt godkjent utstyr er delt inn i vektklasser:
Babysete: 0 - 13 kg
Barnesete: 9 - 18 kg
Barnesete/Pute: 15 - 36 kg

Dersom du har behov for taxi med barnesete og/eller pute, må dette bestilles hos vårt kundesenter på telefon 08181. Husk å oppgi barnets vekt. Vi gjør oppmerksom på at det kan være noe lengre leveringstid på taxier med barneseter, og man bør derfor bestille i god tid.

PASIENTTRANSPORT

Haugaland Taxi utfører pasienttransport med rullestol til og fra Haugesund, Karmøy Tysvær, Vindafjord og Sveio.

I tillegg håndterer selskapet transportoppdrag med 4 eller flere pasienter for de samme områdene samt ordinær pasienttransport med personbil. Pasienter som skal til nødvendig undersøkelse og behandling kan få dekket deler av ut-giftene til reise. Mer informasjon om pasienttransport og retningslinjer finner du på Helse Fonna sine nettsider.

Kontakt oss

  Epost : buss@08181.no
  Tlf: 08181